Hãng sản xuất:
 • Salmson (Pháp)
 • Bơm nước thải, nước cấp, bơm giếng công nghiệp và dân dụng, bơm chữa cháy.
  Hãng sản xuất:
 • Anlet - Tsurumi (Nhật)
 • Longtech - Heywell (Taiwan)
 • Hãng sản xuất:
 • Anlet - Tsurumi (Nhật)
 • Longtech - Heywell (Taiwan)
 •  
  Hãng sản xuất:
 • Ebara - Pentax (Italia)
 • Tsurumi (Nhật)
 • HCP - Teco(Taiwan)
 • Hãng sản xuất:
 • Ebara - Pentax (Italia)
 • Tsurumi (Nhật)
 • HCP - Teco (Taiwan)
 • Hãng sản xuất:
 • Ebara - Pentax (Italia)
 • Tsurumi (Nhật)
 • HCP (Taiwan)
 •  
  Hãng sản xuất:
 • Mỹ
 • Đức
 • Việt Nam
 • Giá thể lơ lửng MBBR
 • Hãng sản xuất:
 • SSI (Mỹ)
 • Rehau (Đức)
 • Longtech (Taiwan)
 • Hãng sản xuất:
 • Ebara - Pentax (Italia)
 • Tsurumi (Nhật)
 • HCP (Taiwan)
 •