Lập hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất


Hotline: 0935 227 659
Tư vấn - Kinh doanh
Thông tin chi tiết
 

Công ty MÔI TRƯỜNG NGUYÊN THỦY chuyên lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi phí thấp.
    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
        + Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
        + Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
        + Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.
        + Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
    Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo trình tự thực hiện sau:
        Bước 1. Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
        Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thuộc Sở Công Thương
            Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho cơ sở.
            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cơ sở bổ sung đầy đủ theo quy định.
        Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
            Trong thời gian 04 (bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.
            Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
            Thời hạn xác nhận Biện pháp không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT.
            Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
            Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 (ba) đến 05 (năm) người.
        Bước 4.  Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương  theo các bước sau:
            + Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn cơ sở ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
            + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( buổi sáng  từ 7 giờ 30 đến 12 giờ00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
        Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
        Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
        Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
        Thành phần hồ sơ:
            1. Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT;
            2.  Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;
            3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh đoanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;
            4. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
        Số lượng hồ sơ: 01 bộ
        Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
        Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
            1. Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
            2. Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
            3. Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.
        Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
            Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân (Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT).
        Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
            Các trường hợp phải xây dựng biện pháp:
            + Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
            + Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
            + Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phục lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.
    Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Nguyên Thủy với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân. 

  Mọi thông tin xin liên hệ:

  Công Ty Môi trường NGUYÊN THỦY.

 Hotline:  0935 227 659 - Email: moitruongnguyenthuy@gmail.com

 

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn - Kinh doanh
  0935227659

  Hỗ trợ kỹ thuật
  0917964455

Liên kết website

Thống kê
Online 13
Hôm nay97
Tổng truy cập5867175
IP của bạn3.236.70.233

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN THỦY

Địa chỉ: 19 Lộc Hưng  - Phường 6 - Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6686 0559     Fax : 028 62578489

Email:moitruongnguyenthuy@gmail.com

Hotline: 0935 227 659